top of page
DSCF7207.JPG
FOG_8066.jpeg

Et samarbeide mellom scenekunstnerne Naja Schønemann, Nina Tind Jensen, Jakob Krog, Dóra Haraszti og Kaja Mærk Egeberg

 

 

 

 

“Det Levende Lys” er et tverrkunstnerisk prosjekt som undersøker lys, ekstase og kanalisering, med utgangspunkt i Hildegard von Bingens multikunstneriske oeuvre. Vi eksperimenterer med formater som beveger seg mellom ritual, konsert og dissektion av lys. Og undersøker hvordan vi kan inndra deltageren i Hildegards visjoner på en sanselig måte. 

Prosjektet har et research-format med løpende samlinger og arbeidsvisninger og hvor vi bygger opp en praksis og laver performative eksperimenter. 

Gruppen etablerte samarbeidet i 2021 og har hatt et arbeidsopphold på Rygård Gods og et residensopphold på Haut med en arbeidsdeling på Teater Zeppelin September 2021. 

Mere om prosjektet på Hauts hjemmeside:www.hautscene.dk/det-levende-lys

OG I scenkunstbloggen BASTARD som skriver om prosjektet og arbeidsvisningen: 

Foto: Christian Brems og Kaja Mærk Egeberg

HAUT_fotoudvalg_christian_brems_0009.jpg

DET LEVENDE LYS

DSCF7249_edited.jpg
FOG_8084.jpeg
HAUT_fotoudvalg_christian_brems_0024.jpg
bottom of page