top of page

DET ER SJELDENT Å FINNE RO
I EN ANNENS KROPP                     

Installatorisk forestilling

I vår verden er det lite plass for sykdom og ubehag. Vi preges av en kultur der den sterke, friske kroppen dyrkes frem og sykdom gjemmes bort. Denne forestillingen og utstillingen undersøker det å leve med kroppen, uansett hvordan den føles på innsiden. Publikum inviteres inn i sykdommens epicenter, et sted bestående av lydsensitivitet, synskaos, distanse og en konstant lengsel mot å eksistere i en annens kropp.

 

Prosjektet er produsert av Propaganda Machine og skapt av Katrine Leth som iscenesetter og performer i tett samarbeid med scenograf Mari Kamsvaag, komponist og performer Kaja Mærk Egeberg, performer Anders Tougaard,  lysdesigner Corentin JPM Leven og lydkunstner Thomas Bergsten.

"Det er sjeldent å finne ro i en annens kropp" ble lagd og vist på Fossekleiva Kultursenter som del av sommerutstillingen 2023, med premiere og utstillingsåpning 17. Juni. 

Mere om Propaganda Machine: 

https://marilbkamsvaag.squarespace.com/#/propaganda-machine/

Idé: Katrine Leth 

Konsept: Katrine Leth og Mari LB Kamsvaag

Produksjon: Propaganda Machine 

Scenograf: Mari LB Kamsvaag 

Tekst: Katrine Leth 

Komponist: Kaja Mærk Egeberg 

Lydkunstner: Thomas Bergsten

Skapende performere: Katrine Leth, Linn H. Lorenzen, Kaja M Egeberg, Anders Tougaard 

Lys: Corentin JPM Leven

Video: Nilas Dumstrei 

Grafisk Designer: Carmen Dusmet Carrasco

Scenografiassistent: Aksel Langum Øien

Videodokumentasjon: Liam Alzafari, Samer Tuma 

Foto: Adam Galal

Støttet av: Kulturdirektoratet - Fri Scenekunst, Fond for lyd og bilde, Fond for Frilansere, Drammen Komune, Fossekleiva Kultursenter

Bilder fra utstilling og forestilling - Adam Galal

Noteringer av komposisjoner - Kaja Mærk Egeberg

Illustrasjon av "rummet" / landskapskart - Mari LB Kamsvaag

I mit landskab er der plads til den her krop

der eksisterer ikke friction udgravninger brønde menneskeskabte huller 

I mit landskab er ulykken ikke sket

Her kan jeg tillade mig at kigge på fugle hele dagen

Observere dem / se mønstre / ekkoet i deres hurtige bevægelser og blodet, der

flyder, når mågen æder en fisk            

(Tekstutdrag fra utstillingen / forestillingen av Katrine Leth)

bottom of page